Anna Troberg i möte med Amanda Lind och Matilda Ernkrans

Ordförande Anna Troberg träffade nyligen kulturministern samt ministern för högre utbildning och forskning.

Som fackförbund är DIK:s främsta uppgift att se till att de vi organiserar har ett bra, utvecklande och tryggt arbetsliv. En absolut förutsättning för att det ska kunna uppnås är att de sektorer de verkar inom fungerar bra. Det jobbar vi för genom olika typer av påverkansarbete. Ett ytterst konkret sätt att påverka är att då och då samla ihop sina bästa argument och knata iväg till ett departement och prata med ansvariga ministrar.

Nyligen gjorde jag och Johanna Alm Dahlin (tf. samhällspolitisk chef på DIK) just det. Vi träffade två ministrar som båda ansvarar för områden som är centrala för DIK:s medlemmar: Amanda Lind, kulturminister, och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Syftet med mötet med vår nya kulturminister var främst att etablera en god kontakt, att beskriva DIK:s syn på kultursektorn i allmänhet och att peka på några specifika frågor i synnerhet. Det blev ett mycket trevligt och givande möte där vi hann avhandla flera olika områden, bland annat:

  • Behovet av bättre och mer långsiktig finansiering av kultursektorn, så att de som jobbar inom den kan få bättre och tryggare arbetsförhållanden, och så att kulturarvet kan tas omhand, bevaras och tillgängliggöras bättre. Här lyfte vi bland annat hur Nationalmuseums ökade besökssiffror och fri entré (som DIK i grunden är positiva till) slår snett om det inte möts upp med tillräckliga anslag.
  • Oron över att kulturbudgetar runt om i landet minskar och vad det kan få för kort- och långsiktiga effekter. Vi lyfte bland annat de stora nedskärningarna i region Skåne, samt de som drabbar Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket och Stockholms Stadsmuseum.
  • Kulturens roll i totalförsvaret och MIK (media- och kommunikationskunnighet).

Sist, men inte minst, fick kulturministern en stark uppmaning att involvera DIK och andra organisationer som företräder den allmännyttiga delen av kultursektorn – till exempel bibliotek, arkiv och museer – i processen att implementera EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige.

Mötet med den nya ministern för högra utbildning var slutpunkten på ett rapportarbete som DIK och Svensk biblioteksförening gjort tillsammans. Vi har tillsammans besökt alla bibliotekarieutbildningar och ställt en rad frågor både till utbildningarna och deras studenter. Rapporten finns här.

I rapporten framkommer bland annat vikten av fler utbildningsplatser, satsningar på breddad rekrytering och ett behov av strukturerad kompetensutveckling för bibliotekssektorn. Detta lyfte vi tillsammans i samtalet med ministern.

Löpande samtal som dessa är viktiga för att DIK:s medlemmars intressen ständigt ska finnas i färskt minne hos de som är med och fattar beslut som är viktiga för dem. Och den här veckan är det dags igen. Kulturministern har bjudit in DIK och en rad andra organisationer till ett rundabordssamtal för att diskutera förslaget till en nationell biblioteksstrategi. Självklart har vi, precis som alltid, tackat ja. När sådana här saker diskuteras ska alla de DIK organiserar alltid ha en stark och tydlig röst med vid bordet.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK