Bra att veta om kongressen 2018

Kongressen är DIK:s största medlemsmöte och högsta beslutande organ, med tre år mellan varje. Nästa ordinarie kongress är 23-24 november 2018.

  • Förbundets största medlemsmöte och högsta beslutande organ

  • Sker vart tredje år.

  • Tiden mellan kongresserna kallas kongressperiod.

  • Nästa kongress är 23-24 november 2018.

  • Då bestämmer medlemmarna vad DIK ska arbeta med kommande tre år. Det handlar om alltifrån opinionsbildning, förhandlingsstrategier och professionsfrågor till hur förbundet ska organiseras och styras.

  • Kongressen är på Vår gård, Nacka strax söder om Stockholm

  • Alla medlemmar som är kongressombud på kongressen kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

  • DIK betalar resa, boende och förtäring under mötesdagarna för kongressombuden.

 

Så här fungerar kongressen

DIK tillämpar direktdemokrati. Det innebär att alla medlemmar kan  kandidera till kongressombud, något som fortfarande är ovanligt inom den svenska fackföreningsrörelsen. 

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning DIK ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla DIK-medlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt. Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ibland kan det bli stor diskussion och debatt.

Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

Mandatfördelningen för DIK:s valkretsar ser ut så här:

Norra Sverige (4331)  17 mandat
Stockholm      (7015)  28 mandat
Södra Sverige (4715)  19 mandat
Västra Sverige (4250) 17 mandat