Darja Isaksson: "Det ställs högre krav på ständigt lärande idag än någonsin tidigare – oavsett yrke"

Hon är expert på digitalisering, sitter i regeringens Nationella innovationsråd och är en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare. I februari gästade Darja Isaksson DIK Sessions för att prata om livslångt lärande.

Foto: Carlos Zaya

Vad menar du med livslångt lärande?

Livslångt lärande är ett begrepp som brukar användas för att samla både det informella och formella lärande som krävs av oss idag, i en betydligt större utsträckning än någonsin tidigare, och som förutsätter frivillighet, självledarskap och fortlöpande handling.

På många sätt har vi naturligtvis alltid lärt oss saker hela livet. Men på grund av hur genomgripande förändringar samhället går igenom nu, ställs högre krav på ständigt lärande idag än tidigare. Oavsett profession, behöver vi ta till oss nya tankemodeller, kunskaper, förmågor, arbetssätt och bemästra nya verktyg i betydligt större utsträckning än förut.

Kollektivavtal har potential att öka lärandet i vardagen.

Dagens överenskommelser och möjligheter på arbetsmarknaden räcker inte till för att möjliggöra lärande i den omfattning som behövs för att vi ska må bra, hänga med och dra fördel av den snabba utvecklingen. Ut ett fackligt perspektiv vore det värdefullt att titta på hur kollektivavtal kan ge bättre incitament och möjligheter till ökat lärande i vardagen.

Hur och när väcktes ditt intresse för digitalisering och innovation?

Mitt intresse väcktes redan som tonåring. Fascinationen ligger kanske i att jag tilltalas av det härliga och skrämmande i att vi faktiskt skapar samhället varje dag, tillsammans. Att allting är påhittat, som Navid Modiri brukar säga. Och att just digitalisering är något som leder till så genomgripande förändringar av det mänskliga samhället. Just nu, när jag råkar finnas till, och just nu när mänskligheten verkligen behöver omskapas till något mera hållbart.

Du sitter i regeringens innovationsråd, vad bidrar du med där?

Jag försöker främst bidra till förståelse för de utmaningar och möjligheter som just digitalisering ger, till exempel på arbetsmarknaden och för välfärdssamhället.

Det låter som att du har en optimistisk syn på framtiden.

Jag väljer att vara optimist därför att en hållbar framtid kräver så mycket av oss, och pessimism bidrar för lite till förändring. Men det är ett medvetet val, för visst ser jag stora utmaningar och svårigheter också.