Digital stress – ett nymodigt ont

Om gränserna mellan jobb och fritid suddas ut, när är vi egentligen lediga? Vi har frågat våra medlemmar hur deras digitala arbetsmiljö ser ut och hur den påverkar deras liv. Resultatet väcker oro på flera håll.

Digitaliseringen har förändrat hur, när och var vi jobbar. Och med det också hur vi mår på jobbet. Vår rapport, som bygger på en enkätundersökning samt intervjuer med DIK:s medlemmar, visar att den nya digitala arbetsmiljön gör oss friare och effektivare – men också mer stressade.

De flesta av DIK:s medlemmar använder digitala verktyg 80 procent av sin arbetstid. Någon annan arbetsmiljö än just den digitala finns alltså knappt; digitalt har blivit norm. Ändå är denna rapport den första som görs av ett Saco-förbund för att ta reda på hur det egentligen står till med arbetsmiljön i vår nya digitala värld.

Strul för 329 miljoner

Vår rapport lyfter fram flera anmärkningsvärda, men ändå inte överraskande, siffror. För även om de allra flesta av våra medlemmar tycker att digitaliseringen förbättrar kvaliteten på deras arbete, visar undersökningen att digitaliseringen också kan vara en tidstjuv. Ungefär 19 minuter varje dag går åt till teknikstrul. Det motsvarar ungefär 618 heltidstjänster eller en kostnad på närmare 329 miljoner kronor årligen för arbetsgivarna. Det är också en källa till stress och irritation bland medlemmarna, därför behövs mer stöd för att minska risken för IT-relaterad stress.

Var fjärde förväntas vara tillgänglig på fritiden

Att det blivit enklare att kombinera fritid och arbete framgår tydligt i undersökningen. Samtidigt svarar 24 procent att man förväntas vara tillgänglig utanför arbetstid, varav hela 18 procent uppger att det dessutom är en outtalad förväntning. Det är en oroväckande utveckling, menar DIK. Att gränsen mellan arbete och fritid har blivit mer suddig behöver inte vara negativt men det måste hanteras. Arbetstagarna ska ha kompensation för tiden de faktiskt arbetar och de måste få tid till återhämtning. Suddigare gränser kräver tydligare förväntningar.

Rapporten är startskottet för vårt arbete med digital arbetsmiljö. Du hittar fler siffror i rapporten som går att läsa i sin helhet här.

Digital arbetsmiljö är också temat för DIK under årets Almedalsvecka. Läs mer om Almedalen här.