Här är DIK:s nya förbundsstyrelse

DIK har nu avslutat sin kongress. Här presenterar vi DIK:s nya styrelse.

(Brandon Sekitto och Berivan Yildiz saknas på bilden.)

Anna Troberg, Vingåker

Nuvarande förbundsordförande i DIK sedan mars 2017. Valdes under en extra kongress.

Bakgrund
Tidigare har jag bland annat varit verksamhetschef för Wikimedia Sverige, arbetat politiskt med kultur- och integritetsfrågor, varit egenföretagare och bokförlagschef.

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?
Jag har på ett eller annat sätt alltid arbetat med kultur-, kommunikations-, digitaliserings-, mångfalds- och demokratifrågor. Mitt uppdrag som förbundsordförande i DIK ser jag som en möjlighet att få fortsätta sätta dessa frågor på agendan och därmed skapa bättre förutsättningar för DIK:s medlemmar.  

Jag är en driven opinionsbildare som gärna sticker ut hakan för en god sak – och sådana finns det ju många i DIK. Jag står pall när det blåser och är inte rädd för att ta en fajt, men till vardags är jag en lugn och stabil ledare som söker samförstånd före konflikt. Jag tycker om strategiskt arbete och organisationsutveckling och har lednings- och styrelseerfarenhet från flera medlemsorganisationer. Jag är en engagerad optimist med en masterexamen i engelsk litteratur i bakfickan.

Jag står pall när det blåser och är inte rädd för att ta en fajt.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?
Mångfald. Jag har alltid drivits av ett rättvisepatos. Översatt till fackliga termer handlar det konkret om att förbättra medlemmarnas villkor och arbetsmiljö under studietiden, genom hela yrkeslivet och vidare in i pensionen. Det leder både till sunda individer och ett sunt samhälle.

Min ambition är att DIK ska bli ett förbund som andra inspireras av. Vi måste våga tänka och testa nytt och utmana gamla invanda sätt att arbeta. Vi måste bli tydligare, hitta det som förenar de yrkesgrupper vi organiserar och organisera oss och kommunicera därefter, så att vi kan växa organiskt. För att nå dit måste vi jobba både strategiskt och praktiskt med fyra frågor som jag brinner lite extra för:

  • Mångfald – inom förbundet och inom fackföreningsrörelsen i stort. Det är en fråga överlevnad. Ett förbund eller en rörelse som inte speglar verkligheten förlorar så småningom relevans.
  • Utveckling – Många upplever idag facket som gammeldags och struntar i att alls organisera sig. DIK ska vara i framkant när det gäller att revitalisera det grundfackliga arbetet.
  • Opinionsbildning – För att vi ska kunna skapa goda förutsättningar för våra medlemmar måste det finns goda grundförutsättningar för de sektorer de jobbar inom. Därför ska DIK vara en stark och tydlig röst gentemot beslutsfattare och i den offentliga debatten.
  • Studenter – Vi måste skaffa oss en god uppfattning om vilka önskningar och behov studenterna har och se till att svara upp på dem. Ingen ska gå ut i yrkeslivet utan att ha facket i ryggen.

 

Elin Nord, Göteborg

Bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek. Där arbetar jag med att ge stöd åt studenter med läsnedsättning.

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag har med mig en bred erfarenhet av biblioteksvärlden från att ha att arbetat på olika typer av bibliotek och i olika roller som bibliotekarie.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Jag brinner lite extra för biblioteken och bibliotekariens roll i framtiden. Jag tänker mig att många av de yrkesgruppen som samlas i DIK står inför liknande utmaningar när det gäller yrkesidentitet och förändrade förutsättningar. Det skulle vara spännande och roligt att få arbeta med hur DIK kan stötta medlemmarna genom dessa förändringar.

 

Fotograf: Lisa Thanner

Terese Anthin, Gråbo

Regionutvecklare/projektledare

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag kan bidra med perspektiv från offentlig sektor och som generalist, i kombination med hyfsat nyutexaminerad (student på heltid till 2015, examen 2017).

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Jag är intresserad av hur DIK kan vara ett angeläget fackförbund – hur kan vi lyssna in medlemmar och blivande medlemmars behov? Detta hör ihop med stora samhälleliga utmaningar som faktaresistens och medie- och informationskunnighet samt nya sätt att engagera sig ideellt.

 

Fotograf: Ewa Meyze

Audrey Lebioda, Stockholm

Låneregistrator vid Nationalmuseum

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag har erfarenheter av fackligt arbete på lokal nivå. Jag är bra på att samla ihop folk, på att förmedla kunskaper, på att medla mellan personer.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Jag brinner för ett inkluderande samhälle där alla känner att de gör nytta och vill engagera sig på ett eller annat sätt. I och med att Sveriges befolkning håller på att diversifiera sig önskar jag att alla nysvenskar förstår vikten av facken och kommer in i gemenskapen. Jag vill bidra till att facket speglar det här nya landskapet.

 

Brandon Sekitto, Kungsängen

Partner och ansvarig för New Business på Feather Agency kommunikationsbyrå

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Idag jobbar jag med relationsskapande kommunikation, detta har gett/ger mig insikter som kan bidra till nya perspektiv och kunskaper som kan komma till nytta inom DIK:s styrelse.

Vidare hoppas jag bidra med bland annat omvärldsbevakning – följa vad som händer i omvärlden från ett interkulturellt perspektiv. Det gäller både inom branschen för kommunikation och kultur. Mitt förhållningssätt i styrelsen kommer handla om öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som människor representerar.

Hur kan DIK:s budskap förpackas och nå andra målgrupper? Hur kommer åtgärder påverka och vilka? Hur kommer olika målgrupper uppfatta DIK. DIK har mycket viktigt att berätta här och jag vill vara med och hjälpa att göra det på ett sätt som syns och märks.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Att arbeta med strategisk påverkan för inkludering, mot rasism, mot sexism och mot diskriminering. 

 

Fotograf: Louise Frilund

Per Hellström, Järfälla

Kommunikatör på kommunstyrelsekontoret Norrtälje kommun

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Till DIK:s styrelse skulle jag främst bidra inom medie- och kommunikationsvetenskapens samt kommunikatörens område. Mina erfarenhet som kommunikatör från såväl statliga som kommunala arbetsplatser, däribland ett universitet, tror jag kan komplettera de övriga kompetenser som finns i styrelsen.  Med den erfarenhet jag har av arbetet som kommunikatör i olika organisationer har jag insikt i, både ledningens arbete i kommuner men också organisationer och deras olika avdelningars försök att komma ut med sina budskap i ett medielandskap och informationssamhälle. Mitt i allt det här finns den vardag jag känner igen och har erfarenhet av. Min vardag innebär arbete med webb, arbete om och med varumärke såväl som övrigt kommunikationsarbete. 

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Hur har arbetstagaren kontroll över sin egna digitala värld? Det är knepigt att mitt emellan sina egna krav, sin egen höga ambition att producera, sin egen vilja att hänga med i vad som händer och chefens önskan att du ska leverera, att hitta sin ro (ibland arbetsro) och få den vila man behöver och förtjänar. Att ständigt vara nåbar är ett problem samtidigt som det förstås ger möjligheter. Hur hittar vi balansen i detta. Det brinner jag för.

  

Fotograf: Lennart Edvardsson

Britti Halvarsson, Sollerön

Kulturpedagog vid Rättviks kulturhus som består av bibliotek, naturmuseum, konsthall och bildarkiv.

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag kan bidra med perspektiv från den lilla orten, med den lilla föreningen, att det  spelar stor roll för inflytandet på arbetsplatsen om man är förening eller inte. Jag tror på vikten av att hålla samtalet och dialogen levande för att bli klokare och nå överenskommelser.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Stort och smått, stad och landsbygd – vi behöver vara öppna för att det finns många möjliga svar/lösningar på en och samma fråga. Den stora utmaningen överlag är att se vad som finns runt hörnet.

 

Fotograf: Christian Gradholt

Linnea Jahn, Malmö

Utställningsassistent på Moderna Museet i Malmö, kommunikatör och projektledare på Konstitutet (också i Malmö) samt vice ordförande för Saco studentråd.

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag har både erfarenheter och kunskaper om styrelsearbete, politiskt påverkansarbete och Sacoferedationen genom ett långt engagemang i Saco studentråd, där jag sitter som vice ordförande året ut. Jag arbetar på både kulturinstitution och inom det fria kulturlivet och jag har en masterexamen i humaniora. Jag är väldig intresserad av min omvärld, av politik och jag försöker alltid att se på saker ur olika perspektiv. Jag en är en ledarperson som är bra på att få saker gjorda men som också bryr mig om att alla ska ha det bra.

Vad brinner du särskilt för när det gäller fackliga och samhälleliga rättigheter?

När det gäller DIK och andra fackförbunds framtid finns det några frågor jag tycker är särskilt viktiga:

– Arbetsrättsfrågor på en förändrad arbetsmarknad, hur kan vi säkra arbetstagares rättigheter på en arbetsmarknad med nya anlitandeformer? Plattformsjobb, egenanställningar och trygga arbetsgivare, allt detta och mer kommer att finnas på framtidens arbetsmarknad och facket måste gå i bräschen för att se till att alla får justa villkor, inte bara de som har turen att var anställd hos en stor arbetsgivare.

– Humanioras ställning i en digitaliserad värld. I en framtid som präglas mer och mer av digitalisering och robotisering kommer humaniorakompetenser och etiska frågor få en ännu större betydelse. Vi som organiserar de som utbildat sig inom humaniora kommer ha en viktig roll att fylla, och vi kan kanske äntligen få möjlighet att ge humanioran den status den förtjänar! Idag är det nästan pinsamt att den som studerat humaniora fem år på högskola har så dåliga villkor på arbetsmarknaden, både lönemässigt och arbetsmässigt med osäkra anställningar etc.

– Jämlikhet, antirasism och en trygg värld. Låter kanske lite väl pompöst, men de yrkesgrupper DIK företräder har en viktig roll att fylla när det gäller att motverka faktaresistens, öka källkritiken, två faktorer som har gett en negativ påverkan på vår tolerans för varandra och ökningen av främlingsfientlighet och rasism.

 

Berivan Yildiz, Stockholm

Enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

För att organisationer ska vara relevanta måste de spegla sin omvärld. Jag har en styrka att utveckla organisationer som behöver omforma sina verksamheter utifrån nya förutsättningar. Jag bär på perspektiv och erfarenheter som kan hjälpa styrelsen i att utveckla strategiskt mångfaldsarbete. Mitt tidigare arbete med att skapa plattformar och utveckla nya arbetssätt för att ge föreningar, medborgare och aktörer från civilsamhället chans att påverka och förändra i sitt lokala kulturutbud är sådant jag tar med mig i uppdraget.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Jag brinner för demokrati, jämlikhets- och rättvisefrågor som är min ständiga kompass i allt arbete jag gör. Jag har jobbat både strategiskt och operativt inom kultur- och kommunikationsyrket för att påverka i dessa frågor. Jag drivs av övertygelsen om ett mer inkluderande samhälle och att skapa samhällslösningar som är anpassade till olika nivåer.

 

Fotograf: Erik Leo

Andrea Hofman, Malmö

Verksamhetsutvecklare på Biblioteken i Malmö.

Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar du med till DIK:s styrelse?

Jag har varit aktiv som lokalfacklig i DIK sedan 2014, som bland annat ordförande för en lokalfacklig förening. Jag utbildade mig till bibliotekarie 2005-2008 och har efter det arbetat på olika bibliotek och i olika tjänster. Jag kan i styrelsen bidra med min arbetslivserfarenhet samt mina fackliga kunskaper och erfarenheter. Kan utöver det även bidra med mitt engagemang och intresse för samhällsfrågor och -förändringar samt mitt utvecklingsintresse på biblioteksområdet.

Vad brinner du särskilt för, när det gäller fackliga eller samhälleliga utmaningar?

Det som engagerar mig mest är hur kultursektorn som arbetsplats agerar i samklang med de samhällsförändringar som är här och framför oss. Jag är bland annat engagerad i frågor om hur de organisatoriska förutsättningarna i offentlig sektor riskerar att öka sjukskrivningar bland DIK:s medlemmar, på grund av bland annat otydliga mål och otydligt ledarskap. En visionär fråga som jag vill att DIK ska arbeta för är förkortad arbetstid. På grund av de samhällsförändringar vi har, plus ökad mängd sjukskrivningar, så anser jag att DIK ska verka för ett hållbart arbetsliv, och då måste arbetstidsförkortning börja diskuteras på allvar. Utöver detta är jag intresserad av psykosocial arbetsmiljö och professionsfrågor.