DIK:s vd: "Alla kan påverka – inte bara DIK:s framtid utan sin egen också"

Helen Hellströmer, vd på DIK, arbetar för att alla verksamhetsmål ska uppfyllas. Här berättar hon hur några av förra kongressens beslut har blivit verklighet.

Under förra kongressen togs många beslut som påverkade DIK:s medlemmar konkret i yrkeslivet. Bland annat frågan om ett tryggare arbetsliv med kollektivavtal. På vilket sätt har DIK tagit frågan vidare?

– Framför allt har vi arbetat mot kommunikationsbranschen. Traditionellt sett har den inte haft kollektivavtal i lika stor utsträckning som andra branscher. Många av våra medlemmar har därför saknat ett tryggt arbetsliv med kanske sämre arbetsvillkor eller osäkra anställningar.  Efter kongressens beslut att DIK ska fokusera på att skapa tryggare arbetsförhållanden genom bland annat kollektivavtal gjorde vi en kampanj, riktad endast till kommunikationsbyråer. Flera stora byråer har sedan dess upprättat kollektivavtal och har på så sätt skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och blivit en mer attraktiv arbetsgivare. Och det är en bra start, men arbetet fortsätter!

Ett annat viktigt kongressbeslut 2015 var policyn för flexibilitet i digital arbetsmiljö. På vilket sätt har den förbättrat yrkeslivet för DIK:s medlemmar?

– En undersökning vi gjorde bland våra medlemmar visade att många arbetsgivare inte är rustade för de digitala möjligheter som finns idag och vad den medför i form av flexibilitet. Det handlar till exempel om att arbetsgivaransvaret även gäller när arbetstagaren arbetar hemifrån. DIK har därför tagit fram en policy för flexibelt arbetsliv. Ett verktyg för arbetsgivare och arbetstagare att använda för att skapa bästa möjliga arbetssituation även utanför kontoret. Policyn finns att få för den som är intresserad, det är bara att höra av sig till kansliet.

Varför tycker du att man ska nominera sig själv eller någon annan till kongressombud?

– För det första är det fantastiskt häftigt att att vara med på kongressen. Det är peppande och energigivande att träffa människor från de olika branscherna som alla har fokus på framtiden och att göra något bra. Allas röst är viktig och alla kan påverka, inte bara DIK:s framtid utan sin egen också.

Helen Hellströmer
Yrkesroll: Vd på DIK sedan 2015
Tidigare arbeten i urval: Kommunikationsdirektör på Sveriges Radio, kommunikationschef på Södersjukhuset och marknads- och kommunikationschef på ERV.