Du också? Stå inte ensam

Me too är ett initiativ som växt sig stort i sociala medier senaste veckan. Under hashtaggen #metoo lyfter främst kvinnor och ickebinära erfarenheter av hur det är att vara utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp. Många delar också berättelser om hur man blivit utsatt för kränkningar på jobbet. I sådana situationer kan DIK fungera som ett stöd.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att jobba mot diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet. Målet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att ingen ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp av kollegor eller chefer. Men om det händer ska du inte behöva stå ensam.

Vi kan hjälpa dig att hantera händelser på arbetsplatsen, till exempel med hur du anmäler det inträffade till din arbetsgivare. Det ska finnas rutiner på arbetsplatsen för hur sådant ska hanteras.

På Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns det information om hur det ska gå till när en anmälan om sexuella trakasserier görs, och vad du kan förvänta dig från din arbetsgivare.

Kom också ihåg att det är din upplevelse som avgör vad som anses vara kränkande. Och även om det kan kännas ensamt att bli utsatt, så finns det stöd att få – och vi är redo att stå vid din sida.