Ett flexibelt arbetsliv kräver kommunikation

Allt fler av DIK:s medlemmar jobbar flexibelt, både i tid och rum. För många är det en förutsättning för att få vardagen att gå ihop, men flexibilitet kan också leda till gränslöshet när det går att jobba var och när som helst.

DIK är positiva till att allt fler får större möjlighet att påverka sitt arbetes förläggning i tid och plats, men det är ändå viktigt att inte blunda för risken för att arbete och fritid flyter ihop. En del medlemmar vittnar om arbetstider långt utöver heltid, krav på att ständigt vara nåbar och en väsentligt försämrad arbetsmiljö.

För att DIK:s medlemmar ska kunna få ut det mesta av sitt arbete har förbundsstyrelsen fattat beslut om en policy för flexibelt arbete. Den fastslår DIK:s syn på det flexibla arbetet, och kan användas som stöd ute på arbetsplatser när det ska tas fram interna policys eller riktlinjer för ett flexibelt arbetssätt.

Det viktigaste för att ett flexibelt arbetsliv och arbetssätt ska bli en positiv möjlighet istället för ett arbetsmiljöproblem är att det finns en god kommunikation mellan chef och medarbetare, men även kollegor emellan. För att ett flexibelt arbete ska stärka organisationen och medarbetaren ser DIK att följande punkter måste vara uppfyllda:

  • Flexibelt arbete ska vara frivilligt.
  • Utvärdering av ett flexibelt arbetssätt ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Hög arbetsbelastning och stress är arbetsgivarens problem att lösa.
  • Chefens ansvar att vara den som leder och fördelar arbetet kvarstår även när man har ett flexibelt arbetssätt.
  • Lagar och regler som reglerar arbetstid gäller även när man har ett flexibelt arbetssätt.
  • Förväntningar om tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid måste vara tydliga, uttalade och kompenseras för.