Expertgruppen DIK Student lyfter studenternas frågor

Nu har DIK:s nya expertgrupp för studenter kommit igång med vårens planeringsarbete.

Nyligen träffades DIK:s expertgrupp för studenter för att planera vårens arbete. Gruppens deltagare Jennie Bank och Niva Ekgren träffade också DIK:s förbundsordförande Anna Troberg.

– Det är oerhört viktigt att studenter engagerar sig i fackliga frågor. Dels för att de själva ska gå ut med bättre förutsättningar i arbetslivet, men också för att vi som fackförbund ska bli bättre på att lyfta frågor som rör studenter och utbildning, säger Anna Troberg.

Studentgruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studentmedlemmarna och vara med och påverka vilka frågor DIK driver. Gruppen finns representerad i DIK:s förbundsstyrelse och i Saco Studentråd. Under våren planerar studentgruppen att arrangera ett eller flera seminarier på Stockholms universitet.

Vill du också engagera dig i expertgruppen för studenter? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via johanna.alm.dahlin@dik.se eller 08-480 040 13 så får du mer information.