Extrakongress 9-12 maj – blir det ett namnbyte för förbundet?

Under 2018 års kongress togs det beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt namn på förbundet. Under en extrakongress den 9-12 maj kommer de medlemsvalda kongressombuden fatta det slutgiltiga beslutet: Ska förbundet anta det nya namnförslaget eller behålla det nuvarande namnet DIK?

Diskussionen om behovet av ett nytt namn på förbundet har funnits sedan lång tid tillbaka. En av de anledningarna som förts fram under åren har varit att förkortningarna som namnet ”DIK” från början stod för tappat relevans i takt med att både förbundet och samhället utvecklats och förändrats. Som ett resultat av det är DIK idag, enligt förbundets stadgar, ett namn och inte en förkortning. 

I takt med att diskussionerna om behovet av ett nytt namn intensifierats senaste året togs beslutet att faktiskt undersöka både medlemmar och potentiella medlemmars relation till namnet DIK. Två enkäter genomfördes och ordföranden Anna Troberg berättar att resultatet var nedslående.

– Existerande medlemmar kände till namnet DIK, men hade generellt ingen speciell relation till det. Potentiella medlemmar kände inte alls till namnet och blev inte heller nyfikna på att få veta mer när de hörde det. Det är ett problem för vilken organisation som helst. För en medlemsorganisation är det ett stort problem.

Det hela landade i att styrelsen lade fram en proposition till kongressen 2018 om att ta fram förslag på ett nytt namn, samt att kalla till en extrakongress som skulle få besluta i namnfrågan. Kongressen röstade igenom förslaget. Kongressen röstade också för att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en ny varumärkesplattform för att hitta ett sätt att berätta om förbundet som förenar våra medlemmar.

Existerande medlemmar kände till namnet DIK, men hade generellt ingen speciell relation till det. Det är ett stort problem.

Efter kongressen arbetades det intensivt med båda delarna. En varumärkesplattform mejslades fram i samarbete med en kommunikationsbyrå samt flera olika experter inom varumärkesarbete och klubbades igenom av den nya styrelsen i januari. Till grund för plattformen låg undersökningar och djupintervjuer med medlemmar, potentiella medlemmar, kanslipersonal samt styrelsens ordförande.

Parallellt med varumärkesarbetet har förbundet i enlighet med kongressens beslut också arbetat med att ta fram namnförslag som på ett bättre sätt reflekterar det förbund DIK är idag. Tillsammans med en kommunikationsbyrå vaskades det fram omkring 200 namnförslag som ganska snabbt kokades ned till ett femtontal förslag som skulle testas på både befintliga och potentiella medlemmar.

Kriterierna för de namn som valdes ut var att de skulle bottna i den framtagna varumärkesplattformen men också särskilja förbundet från andra fackförbund. Namnen behövde både skapa en koppling och igenkänning för existerande medlemmar samt en nyfikenhet bland potentiella medlemmar. Det gjordes också kontroller över de juridiska möjligheterna att registrera de olika namnförslagen.

Tydlig feedback från medlemmarna

Testerna gjordes sedan bland annat i form av enkäter till slumpvis utvalda medlemmar. Det fanns också möjlighet att under samma tidsperiod svara på undersökningen på dik.se.

De första namnförslagen som undersöktes fick generellt låga betyg av både befintliga och potentiella medlemmar. Nya förslag togs därför fram utifrån den feedback som gavs i undersökningen. Ett av de nya namnen var Kraft – ett namn som fick högst betyg bland både befintliga och potentiella medlemmar. I feedbacken nämndes bland annat att det är ett kort, enkelt och positivt namn som på ett bra sätt beskriver förbundets arbete.

Bland de negativa reaktionerna fanns en oro för att förknippas med elbolag, vilket kommer att has i åtanke när den grafiska profilen och övrig kommunikation ska tas fram. Då de positiva reaktionerna var övervägande valde styrelsen därför i ett enhälligt beslut att skicka namnet ”Kraft” vidare till kongressen för beslut.

Den 9-12 maj är det sedan upp till de valda kongressombuden att avgöra saken. Blir det ett nytt namn? Det avgör DIK:s medlemmar.