Nu är dina försäkringar bättre på att förebygga ohälsa

Har du någon liv-, olycksfalls- eller sjukförsäkring via ditt medlemskap i DIK? Grattis! Sedan 1 januari är vårt försäkringserbjudande väsentligt bättre till både villkor och pris. Bland annat får du tillgång till samtalsstöd med en ekonom, jurist eller psykolog för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Helt utan extra kostnad.

Erbjudandet att teckna gruppförsäkringar genom ditt medlemskap i DIK är från och med den 1 januari 2019 förmånligare, både till villkor och pris, jämfört med tidigare. Detta eftersom de flyttats över till Skanida. Det gäller liv-, olycksfalls-, sjuk- och trygghetskapitalförsäkringar med diagnosförsäkring (nu sjukkapital). I sjukförsäkringen ingår förebyggande hjälp redan vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

En riktigt bra nyhet är att alla som har någon av dessa försäkringar, får tillgång till ett samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog utan extra kostnad från och med 1 januari i år. Det kan handla om frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till hälsa, kost och motion.

Vill du säkerställa att du nyttjar denna medlemsförmån fullt ut, kontakta Akademikerförsäkring på telefon 020–51 10 20 eller mejla info@akademikerforsakring.se. Om du redan har en försäkring genom ditt medlemskap hos oss, logga in med BankID på www.akademikerforsakring.se för att se vilka försäkringar du omfattas av.

Akademikerförsäkring upphandlar försäkringar kollektivt för totalt 290 000 medlemmar i vårt och sex andra Sacoförbund. Det gör att du får bästa möjliga gruppförsäkringar, service, råd och vid behov ett personligt stöd i dialog med försäkringsbolagen.

Läs mer om hela erbjudandet här.

Frågor och svar:

Varför och hur har Akademikerförsäkring valt ut just Skandia?

Akademikerförsäkring har efter en gedigen upphandlingsprocess, där åtta av de mest välrenommerade försäkringsbolagen deltagit, kommit fram till att Skandia är den bästa leverantören. De viktigaste skälen är att Skandia:

  • Ger medlemmarna de bästa försäkringsprodukterna sett till villkor och pris.
  • Är ett ömsesidigt och kundägt företag vilket stämmer mycket väl överens med Akademikerförsäkrings affärsidé och dess fackliga ägare.
  • Bedriver ett unikt och föredömligt arbete inom hälsoområdet med långsiktig forskning och ett förebyggande perspektiv som ger våra medlemmar fördelar redan idag.

Vad måste jag som medlem göra för att nyttja fördelarna?

För den som är kund hos Akademikerförsäkring idag sköts flytten automatiskt den 1 januari 2019, förutom i vissa fall då medlemmen inte är fullt arbetsför.

Vad betyder det nya avtalet med Skandia för de fackförbund som äger Akademikerförsäkring?

Det nya avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter kan erbjuda sina totalt 290 000 medlemmar en förstärkt medlemsförmån i form av personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias förmånliga koncept för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del. 

Får alla försäkringar från Akademikerförsäkring ny leverantör? Blir Skandia enda leverantören?

Nej. Avtalet med Skandia omfattar Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Trygghetskapitalförsäkring (nu sjukkapital) samt Barnförsäkring som tecknats innan 2016-02-01. Övriga försäkringar från Akademikerförsäkring påverkas inte.

Sjukvård och diagnosförsäkring är kvar hos Trygg-Hansa, sakförsäkringar (som hem och bil, men även nytecknade barnförsäkringar) ligger kvar i Moderna och företagsförsäkringar hos Svedea. Inkomstförsäkringen som fackförbunden som äger Akademikerförsäkring har hos Folksam påverkas inte heller.

Hur kan försäkringarna bli bättre utan att priset går upp?

Akademikerförsäkring har genomfört en stor upphandling med åtta tillfrågade försäkringsbolag. Eftersom vi förhandlar för 290 000 medlemmar får vi en styrka och möjlighet att få en mer prisvärd och kundanpassad lösning.