Kulturkoll? Gå med i vår expertgrupp!

Vad skulle man kunna göra om 250 miljoner om året gick från Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet? Har du idéer om hur pengarna bäst skulle användas? Anmäl dig till DIK:s expertgrupp för kultur, medier och nationell digital strategi!

DIK driver sedan en tid tillbaka ett förslag om att 250 miljoner ska gå från Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet. Expertgruppens uppdrag blir därför att arbeta fram konkreta förslag på hur pengarna kan användas bäst. Gruppen har mandat att tänka fritt och stort, men ska bygga vidare på tidigare expertgruppers slutsatser. Enligt beslut från DIK:s kongress ska förslagen

  • lyfta fram och formulera medlemmarnas medie- och informationskompetens
  • synliggöra bibliotekariernas kompetens
  • synliggöra arkivens betydelse
  • följa regeringens arbete med att formulera en ny mediepolitik och positionera DIK:s medlemmars kompetenser i förhållande till denna, ge förslag om hur DIK kan verka för att regeringen skapar en långsiktig nationell digital strategi för de offentligfinansierade medie- och kulturinstitutionerna.

Arbetet beräknas påbörjas under våren 2017 och pågå under två år. En första delrapport ska presenteras för DIK:s styrelse våren 2018 och en slutrapport våren 2019. Gruppen beräknas ha sex möten under de två åren och däremellan ha kontakt via digitala kanaler.

Engagemanget i expertgruppen är ideellt men ersättning utgår i fall av förlorad arbetsinkomst. Gruppen har en kontaktperson på DIK:s kansli som hjälper till med planering och praktiskt arbete och kommer att bestå av fem till sex personer. Urvalet baseras på intresseanmälan.

Intresserad?
Skriv några rader om vem du är, vad du gör och varför du skulle vilja vara med i expertgruppen. Skicka din intresseanmälan senast 31/5 till Elisabeth Karlsson Westberg på elisabeth.karlsson.westberg@dik.se. Har du några frågor kring gruppens uppdrag och arbete är du välkommen att kontakta Bo Westas på bo.westas@dik.se.