Påverka din framtida bransch – gå med i DIK:s expertgrupp för studenter!

Vill du lyfta frågor som är viktiga för dig som student? Vill du påverka vilka frågor DIK driver? Sök då till vår expertgrupp för studenter! Där kan du engagera dig tillsammans med andra studentmedlemmar och knyta kontakter för framtida arbetsliv – samtidigt som du får en bra merit. Inga förkunskaper krävs, anmäl dig senast 17 september.

Uppdraget

Gruppens uppdrag är att ta reda på vilka frågor som engagerar studenter inom DIK:s utbildnings- och yrkesområden och att lyfta studentmedlemmarnas behov och önskemål. På så sätt kan DIK bättre möta studenternas behov och driva frågor som är viktiga för studenter. På vilket sätt arbetet genomförs får gruppen själv besluta. Kanske vill ni skriva opinionstexter, spela in en podd eller ordna ett seminarium? Möjligheterna är många och DIK bidrar med stöd och budget för arbetet.

Fokusfrågor 2018-2019

Som en vägledning i arbetet har DIK tagit fram frågor som studentgruppens arbete kan fokuseras kring. Gruppen sätter själva de exakta formerna för sitt arbete och vilken av frågorna ni vill arbeta med.

  • Jämställdhet och mångfald: Hur kan universitet och högskolor se till att alla grupper får samma tillgång till högre utbildning och kan göra karriär på lika villkor?
  • Arbetsmarknadsanknytning: Hur kan kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas? Hur ser morgondagens arbetsmarknad ut och vad krävs för att utbildningarna bättre ska möta den?

Arbetets förutsättningar och budget

Arbetet pågår under hösten 2018 och våren 2019. Under perioden hålls tre arbetsmöten i Stockholm. Engagemanget i expertgruppen är ideellt och deltagarna förväntas utföra arbete mellan träffarna. En kontaktperson från DIK:s kansli bistår med planering och praktiskt arbete, samt faciliterar och deltar vid möten.

Studentgruppen utser en representant till DIK:s förbundsstyrelse och representerar också DIK i Saco studentråd. DIK bistår med en budget på 50 000 kr för gruppens arbete. Budgeten ska täcka resor till studentgruppsmöten i Stockholm och deltagande på Saco studentråds aktiviteter. Utöver detta kan gruppen själv besluta hur medlen används. Om gruppen identifierar behov som inte ryms inom budgetramen förs en särskild diskussion om detta med DIK:s presidium.

Uppföljning

Gruppens arbete sammanfattas i en kort verksamhetsrapport som läggs fram till DIK:s styrelse när gruppens arbete avslutats. Rapporten ska beskriva det arbete som genomförts, och redovisa möten och eventuella externa samarbeten eller arenor som gruppen deltagit i. Rapporten ska också innehålla förslag på en eller flera frågor som nästa års expertgrupp kan arbeta med. Efter avslutat arbete utfärdar DIK ett intyg på genomfört arbete som kan fungera som framtida merit.

Ansökan
Vill du delta? Skicka din ansökan till Johanna Alm Dahlin senast den 17 september. Ansökan ska innehålla ett kort cv och några rader som motiverar varför du vill vara med i expertgruppen. Om det finns någon fråga du brinner lite extra för och som du vill att DIK Student ska jobba med, eller om du har andra tankar kring de förslagna frågorna får du gärna skriva något om det. Har du frågor? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via mejl eller 08-480 040 13.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. Våra drygt 20 000 medlemmar finns på många typer av arbetsplatser. Någon arbetar på reklambyrå eller på ett bibliotek. En annan arbetar på arkiv eller ett museum. En tredje med språk, kulturadministration eller turism.