Här finns skolbiblioteken som håller världsklass

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Nu är hela listan med 2018 års skolbibliotek i världsklass här.

2018 års utmärkelse Skolbibliotek i Världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå, och ibland på kommunal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.

Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och ett säkerställande av likvärdighet.

Det är naturligtvis fortfarande viktigt att ha ett väl förankrat arbete med medie- och informationskunnighet i verksamheten. Det läsfrämjande arbetet är lika viktigt, matchat mot det nya medielandskapet. Båda ska grunda sig i en samstämmighet med kurs- och läroplaner.

Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar mycket nära sina lärarkollegor, men kan också driva skolbiblioteksspecifika frågor.

Skolbibliotek i världsklass 2018 tilldelas:

Från A till Ö:

 • Alléskolan, Åtvidaberg
 • Backaskolan, Lund
 • Bessemerskolan, Sandviken
 • Birger Sjöberggymnasiet, Värnersborg
 • Eriksdalsskolan, Stockholm
 • Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
 • Fridhemsskolan, Malmö
 • Fyrisskolan, Uppsala
 • Fäladsgården, Lund
 • Fäladskolan, Lund
 • Gymnasieskolan Spyken, Lund 
 • Hjulsta grundskola, Stockholm
 • Hulebäcksgymnasiet, Härryda 
 • Jenny Nyströmsskolan, Kalmar
 • Katedralskolan, Lund 
 • Killebäckskolan, Lund
 • Nacka gymnasium, Nacka
 • Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
 • Oxievångsskolan, Malmö 
 • Polhemskolan, Lund
 • Rävlandaskolan, Härryda
 • Rönnowska skolan, Helsingborg
 • Sandsbro skola, Växjö
 • Skönadalsskolan, Kävlinge 
 • Slottsstadens skola, Malmö
 • Stapelbäddsskolan, Malmö
 • Söderslättsgymnasiet, Trelleborg
 • Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen, Ulricehamn
 • Tolvåkerskolan, Kävlinge
 • Tumba gymnasium, Botkyrka 
 • Vikingstad skola, Linköping
 • Värmdö Gymnasium, Värmdö

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande

Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.