Här hittar du alla kongresshandlingar

DIK:s kongress är nu avslutad. Här hittar du alla handlingar och så fort protokollet är klar hittar du det här.

DIK:s framtid avgörs under kongressen 23-24 november. Här kan du läsa de handlingar som ligger till grund för besluten som kommer att tas under de två kongressdagarna.

I nedan pdf hittar du motioner (inklusive svar från förbundsstyrelsen), propositioner, verksamhetsrapportering, föredragningslista, arbetsordning och valberedningens förslag till ny styrelse.

(Länkad pdf är en reviderad version av handlingarna. Revideringarna är enbart av språklig karaktär, inget innehåll är förändrat.)

Kongresshandlingar