Kongressombud – så funkar det!

Som kongressombud representerar du DIK:s medlemmar och tillsammans med övriga ombud är du förbundets högsta beslutande organ.

Du kan bli vald till ordinarie ombud eller till suppleant. Ombuden ska läsa alla handlingar till kongressen. Handlingarna består av till exempel motioner, propositioner och samhällspolitiskt program för DIK:s kommande tre kongressår.

För att bli ombud måste du vara medlem i DIK. Alla medlemmar kan nominera och nomineras till ombud. Ombuden röstas fram av medlemmarna genom ett digitalt val under våren. Ombuden blir valda för hela kongressperioden, det vill säga kommande tre år.

Mandatfördelningen för DIK:s valkretsar ser ut så här:

Norra Sverige (4331)  17 mandat
Stockholm      (7015)  28 mandat
Södra Sverige (4715)  19 mandat
Västra Sverige (4250) 17 mandat

 

Till dig som är förtroendevald

Här kan du ladda ner två posters att skriva ut och sätta upp på din arbetsplats. Båda handlar om kongressen och vikten att nominera till kongressombud. Tack för hjälpen!

Poster – Nominera till ombud

Poster – Generell om kongressen