Tre köksbordssnack för ett jämställt yrkesliv

DIK:s tidigare utredare Lisa Gemmel slår här ett slag för tre viktiga samtal att ta vid köksbordet. Samtal som förhoppningsvis kan leda till ett mer jämställt och hållbart yrkesliv.

Den förre kristdemokratledaren Göran Hägglund menade att politikerna inte skulle individualisera föräldraförsäkringen mer, eftersom fördelningen av den är en fråga att ta vid köksbordet. Jag skulle säga att det är en fråga för både politik och köksbord.

Någonstans på vägen har det fattats beslut om vem som ska gå ner i arbetstid, vem som storhandlar, eller vems karriär som ska få företräde. Men få kan säga hur besluten egentligen fattades.

Statistik visar att kvinnor utför mer hemarbete, tar större ansvar för barn, och i högre utsträckning arbetar deltid. Samtidigt är det kvinnor som går in i väggen och blir sjukskrivna, för att det till slut inte längre går att slå knut på sig själv.

Arbetslivets organisering är en av bovarna i sjukskrivningsdramat, och att dra det stora hemarbetslasset är en till. Jag föreslår därför att ni som lever i par, framför allt tvåkönade relationer, lägger några timmar på en ”hägglundsk” köksbordsdiskussion. Här är tips på tre frågor att ta upp!

 1. Gör ni karriär på lika villkor?

  För den som lever i en relation och har barn som bor hemma, kan det vara svårt för båda att göra karriär samtidigt. För att ge båda en möjlighet att utvecklas i sitt arbetsliv är det bra att diskutera frågor som vad karriär innebär för dig, och din partner, och vem som ska få möjlighet att satsa när.

  Kanske kan ni gå i två-årsskift och turas om att satsa på karriären och hemlivet? Eller så får den som trivs sämst på sitt jobb, tid och möjlighet att det kommande året lägga energi på att hitta något nytt. Det viktigaste är att ni pratar om hur ni vill ha det, och är överens. Och kom ihåg – att göra karriär behöver inte betyda att bli chef eller tjäna storkovan. Det kan vara att få gå utbildningen du har längtat efter eller satsa på att starta eget.

 2. Vem bär den mentala bördan?

  Enligt SCB lägger män ner 2,5 timme per vardagsdygn på obetalt hemarbete. För kvinnor är siffran 3,5 timme. Så sent som i början av 1990-talet lade kvinnor 4,5 timme på hemarbete medan män sedan dess har ökat sin andel med ynka 8 minuter. Till det arbetet kommer också att en syssla i hemmet ska upptäckas och planeras, innan den utförs, vilket inte mäts av SCB. Arbetet innan en syssla utförs kan innefattas i det som kallas den mentala bördan, och har beskrivits genialt av Emma, en fransk serietecknare.

  Region Skåne har tagit fram en utmärkt checklista som hjälper dig och din partner att få syn på vem som gör vad hemma – även den mentala bördan.

 3. Vem tar föräldraledigt och jobbar deltid?

  Och så har vi då kommit till Göran Hägglunds köksbordsfråga – vem som är hemma med barnen och hur mycket? Trots att det finns all möjlighet för båda föräldrarna att vara hemma lika länge med sitt barn, är verkligheten den att kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldraledigheten. Som skäl anförs ofta att ”det passar bäst för just vår familj”. Men är det verkligen så? Eller blev det så bara.

  Föräldraledigheten har bäring på vem som har mest ansvar för barnen även efter föräldraledighetens slut, framför allt vem som jobbar frivillig deltid. En överväldigande majoritet av alla som går ner i arbetstid under småbarnsåren är kvinnor. Det har en negativ inverkan på pensionen och är en starkt bidragande orsak till att vi idag har så ojämställda pensioner. Pensionsförvaltaren Alecta har tagit fram en skrift om hur deltidsarbete slår mot pensionen.

  Om livet kräver en lösning med deltidsarbete, kan det gå att dela så att båda föräldrarna jobbar deltid, men kanske i lägre utsträckning. Påverkan på pensionen blir då inte lika stor för den ena. Om det inte fungerar, kanske det går att sätta upp ett extra pensionssparande till den som går ner i tid, med målet att större ansvar för hem och barn inte ska drabba pensionen.

  Frågor om föräldraledighet, hemarbete och möjlighet att göra karriär har bäring på ditt välmående och ditt arbete. Så passa på att ta köksbordsdiskussionerna – de kan leda till ett mer jämställt och hållbart yrkesliv.