Magnus Berg ny ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

Magnus Berg, förhandlingschef på DIK, utsågs vid AkademikerAlliansens årsmöte i april till ordförande i förhandlingsdelegationen.

AkademikerAlliansen är en gemensam förhandlingsorganisation för 17 Saco-förbund och företräder närmare 65 000 medlemmar inom kommuner och regioner.

– Det är ett oerhört spännande uppdrag som inte saknar sina utmaningar, men efter att ha företrätt DIK i förhandlingsdelegationen i över tio år känner jag mig trygg med frågorna. Och jag har ett stort kontaktnät som kommer att vara till nytta i det nya uppdraget, säger Magnus Berg.

AkademikerAlliansen tecknar centrala kollektivavtal med motparterna Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona, exempelvis avtal om allmänna anställningsvillkor, lön, omställning, samverkan och tjänstepensioner.

– Rollen som ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation är ett av de tyngsta förhandlingsuppdragen inom Saco-förbundens områden. Det är ett både hedersamt och viktigt uppdrag. Det känns tryggt att ha Magnus på den posten. Det är dessutom roligt att DIK i och med detta får sin andra person på posten. När alliansen fick sin nuvarande form 1999, valdes DIK:s Åke Lindström till ordförande, säger Anna Troberg, ordförande i DIK.

Förhandlingsdelegationen hanterar det operativa löpande förhandlingsarbetet på uppdrag av AkademikerAlliansens högsta beslutande organ, representantskapet. Ordföranden ska i sin tur samordna och tillgodose de 17 förbundens intressen, samt se till AkademikerAlliansens bästa som central part.