Nu blir din medlemsavgift billigare!

Regeringen återinför nu avdragsrätten för fackföreningsavgiften från och med 1 juli.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag – fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. 

Tidigare fanns det en liknande skattereduktion som avskaffades 2007. Utskottet tycker att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka.

För en DIK-medlem med ordinarie avgift blir det en besparing på 786 kronor per år.

Som medlem behöver du inte göra något särskilt för att få tillgång till skattereduktionen. Avdraget sker automatiskt genom att DIK skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket. Pengarna får du sedan tillbaka med skatteåterbäringen året därpå. I kronor betyder det i praktiken en besparing på 786 kronor per år för en DIK-medlem som betalar ordinarie avgift. DIK:s ordförande Anna Troberg välkomnar beslutet:

– Det är inte en dag försent att avdragsrätten på fackföreningsavgiften återinförs. Det gör det fackliga medlemskapet ekonomiskt möjligt för fler, och en hög organiseringsgrad är avgörande för den svenska modellens fortlevnad.