Nu blir din medlemsavgift billigare!

Regeringen återinför nu avdragsrätten för fackföreningsavgiften från och med 1 juli.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag – fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. 

Tidigare fanns det en liknande skattereduktion som avskaffades 2007. Utskottet tycker att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka.

Företag har en motsvarande avdragsrätt för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Medlemmar i DIK och företag får därmed en mer lika ställning på arbetsmarknaden. Det gynnar den svenska modellen där staten, fack och arbetsgivare samverkar för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

För en DIK-medlem som betalar ordinarie avgift innebär det en besparing på 786 kronor per år. DIK:s ordförande Anna Troberg välkomnar beslutet:

– Det är inte en dag försent att avdragsrätten på fackföreningsavgiften återinförs. Det gör det fackliga medlemskapet ekonomiskt möjligt för fler, och en hög organiseringsgrad är avgörande för den svenska modellens fortlevnad.