Nu blir inkomstförsäkringen ännu bättre!

Glada nyheter! DIK:s inkomstförsäkring förbättras från och med 1 juli.


De två nya förbättrade villkoren är:

  • Studier blir överhoppningsbar tid.

För att kunna få arbetslöshetsersättning (A-kassa) måste du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Om du inte jobbat tillräckligt mycket under en viss period för att uppfylla villkoren kan den tiden räknas som överhoppningsbar tid. 

Idag är det bara sjukdom och föräldraledighet som kan räknas som överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Från och med den 1 juli 2017 blir dock även studier överhoppningsbara, förutsatt att de är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa. Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa tidigast den 1 juli 2017.

  • Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år.

Från och med den 1 juli 2017 höjs inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen från 55 år till 60 år. Det betyder att den som fyller 60 år 2017 kan teckna Tilläggsförsäkringen hela året ut. Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan man fyller 65 år. Tilläggsförsäkringen tecknar du här.