Ny varumärkesplattform och nytt namn för förbundet

På 2018 års kongress beslutades det om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny varumärkesplattform och nytt namn för förbundet. Här berättar vi mer om hur vi går vidare med uppdraget.

Varumärkesplattformen

I mitten av 2018 påbörjade verksamheten ett arbete med att se över sin kommunikation, under den processen blev det tydligt att vi saknade bärande delar. Det behövdes göra ett grundligare arbete.

Förbundsstyrelsen föreslog därför kongressen 2018 att besluta att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny varumärkesplattform och nytt namn för förbundet. Efter kongressen upphandlades en extern byrå som fick uppdraget i att leda processen med att utveckla en varumärkesplattform för DIK. Varumärkesplattformen definierar och förklarar vilka vi är och vad vi tror på. För vem vi är och vad vi strävar mot.

Här förklaras vårt varumärkeslöfte och vår vision. Den är därför ett viktigt verktyg för verksamheten att navigera efter. Därför har hela kansliet varit involverade i arbetet. Varumärkesplattformen är även grunden till vår kommunikation. Genom att vi har definierat varför vi finns och vad vi tror på kan vi enklare kommunicera detta utåt. Då blir vårt budskap tydligt och lättare att ta till sig. Därför har vi i olika underökningar och intervjuer involverat våra medlemmar och potentiella medlemmar för att förstå drivkrafter och behov.  Varumärkesplattformen antogs av styrelsen i januari 2019.

Namnbyte

Styrelsen har från kongressen haft i uppdrag att ta fram ett nytt namn där medlemmarna ska få möjlighet att tycka till. Arbetet med att komma fram till de namnen som nu medlemmarna får tycka till om har föranletts av en process som har haft som mål att hitta ett namn som förenar våra medlemmar.

Arbetet har letts av samma externa byrå som tog fram vår varumärkesplattform, men har involverat flera olika experter inom betydelse av namn och hur väl namnen går att använda i kommunikation och även hur namnen går att registrera. Utgångspunkten har varit att ta fram ett namn som beskriver för vilka vi är och vad vi tror på, idag och i framtiden. Framförallt vill vi hitta ett namn som våra medlemmar är stolta över.

Nu går namnförslagen som presenteras här nedan ut till våra medlemsgrupper och potentiella medlemmar så att de får tycka till.

Detta händer nu

Just nu genomförs det en undersökning bland 1000 slumpmässigt utvalda medlemmar fördelat på hur stora medlemsgrupperna är, samt 500 potentiella medlemmar. Utifrån undersökningen så kommer styrelsen att besluta vilket namn som slutligen ska föreslås på den extra inkallade kongressen där beslut tas i att antingen anta det nya namnet eller att behålla namnet vi har. De två namnförslagen som nu undersöks är ”Berikarna” samt ”Berättarna”.

Namnförslag "BERIKARNA"

Vår vision är att våra medlemmar ska våga följa sitt hjärta och nå sin fulla potential. Vi gör det genom att berika ditt arbetsliv med både motivation stöd och råd.

Berika är att göra världen rikare. Att göra det för sina medmänniskor är en uppgift som skapar mening och sammanhang i tillvaron. Att berika är också en minsta gemensam nämnare för våra medlemmar. Genom texter, bilder, historier och kommunikation uppstår sammanhang som ger nya perspektiv – både för den som skickar iväg och den som tar emot. Likt ringar på vattnet berikar våra medlemmar människor de möter genom sina dagliga handlingar. Tillsammans skapar vi ett öppet, demokratisk samhälle där människor vågar följa sina hjärtan och nå sin fulla potential."

Samtliga yrken som är representerade inom förbundet kan sägas berika samhället. Varje medlem kan också titta på sig själv och känna att hen berikar livet för andra – och sig själv. Därigenom kan namnet sägas bidra till att sträva mot en värld där varje människa vågar följa sitt hjärta och därigenom når sin fulla potential.

Namnförslag 2 "BERÄTTARNA"

Några skapar, andra säljer. Några sprider, andra skyddar. Några planerar, andra arkiverar. Yrkena kan tyckas olika men vi alla jobbar med berättande. Kanske möjliggör du att människor kan hitta kunskap och förströelse på våra bibliotek. Kanske skapar du bättre kommunikation för människor och företag. Kanske hitta du på nya koncept på byrå.

Vi är alla berättare och vår passion för kommunikation, kultur, kunskap och kreativitet binder oss samman. Tillsammans skapar vi ett öppet,  demokratisk samhälle där människor vågar följa sina hjärtan och nå sin fulla potential."

Berättarna kan säkert få många att känna en storhet i det de håller på med, en större kontext. Det samlar också medlemmar från många av yrkena som ingår i förbundet.

Har du frågor eller synpunkter så kan du ställa eller framföra dem i vårt forum för frågor & svar.