Nytt kollektivavtal stärker statlig sektor

I början av oktober tecknades ett nytt tillsvidareavtal som berör anställda inom statlig sektor. Avtalet innebär ökade insatser för ett hållbart arbetsliv men också ett bättre intjänande av tjänstepension under föräldraledighet.

 

Det nya arbetet med att utveckla ett hållbart arbetsliv ska fokusera på rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

Överenskommelsen innebär också att alla tjänar in pension fullt ut under all föräldraledighet, något som tidigare bara har gällt anställda födda 1988 eller senare. Det gäller även under ledighet med rätt till graviditetspenning.

Magnus Berg, förhandlingschef på DIK och ledamot i Saco-S styrelse, är överlag nöjd med avtalet:

– Från DIK:s sida är vi positiva till förändringarna. Saco-S har nått framgång i flera viktiga frågor och fått till ett avtal som syftar till att stärka den statliga sektorn långsiktigt.

Men han tillägger också att det finns en hel del att jobba vidare med i det kommande arbetet, bland annat med några av DIK:s profilfrågor.

– Förutom hållbarhet och hälsa, är begränsning av visstidsanställningar samt restid som arbetstid några av de viktigaste frågorna för våra medlemmar och förtroendevalda. Där har vi kommit en bit på vägen, men inte ända fram, säger han.

Saco-S är den förhandlingsorganisation inom statlig sektor där DIK ingår.

 

Andra nyheter i avtalet:

  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning.
  • Utökad ersättning vid långtidssjukskrivning.
  • Personskadeavtalet förbättras – den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.