"Oklart vad som gäller för egenanställda"

Det blir allt vanligare att arbeta som egen utan att ha ett eget företag. Men anslutna till egenanställningsföretag bör ha koll på om de har rätt till a-kassa eller inte.

Text: Anders Regnell På bilden: Suzanne Klaiber, foto av Jenny Jurnelius

Allt fler väljer att ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Det ger möjlighet att ta uppdrag som kräver F-skattsedel utan att behöva ha ett eget företag. Men det finns många frågor kring hur egenanställningsföretag egentligen fungerar. En återkommande fråga är huruvida du som egenanställd har rätt till a-kassa eller inte.

– Det är oklart vad som gäller och det gör att det är svårt att både informera och fatta beslut i den här typen av ärenden. Det finns inte någon reglering kring egenanställning och ingen generell definition heller, säger Suzanne Klaiber på Akademikernas a-kassa.

En orsak till svårigheterna är att egenanställningsföretagen har olika avtal som de tecknar med sina kunder. Suzanne Klaiber förklarar:

– Vi har blivit uppvaktade av ett egenanställningsföretag som gärna vill skriva i sin marknadsföring att det inte är några bekymmer att få a-kassa. Men det beror på huruvida deras avtal är att betrakta som en anställning eller inte, till exempel om de betalar sjuklön eller inte. Gör de inte det är det tveksamt om det går att betrakta som en anställning.

Egenanställningsföretag har funnits länge i USA. De började förekomma i Sverige runt millennieskiftet, men först på senare år har utvecklingen tagit fart. Bara mellan år 2014 och 2015 ökade antalet anslutna personer med 42 procent. Siffrorna för 2016 tyder på att ökningen fortsätter.

Vår uppgift är att sortera om den uppgift du utför är mest att likna vid en anställning eller om du driver eget företag.

Stephen Schad är vd för ett av Sveriges största egenanställningsföretag och även ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation. Organisationen bildades 2012 som ett sätt att samla branschen och kunna hantera frågor som a-kassa, sjuklöner, arbetsmiljö och så vidare.

– Vi behövde sätta olika standarder och hitta juridiska definitioner. Idag är vi tio företag som tillsammans jobbar för att hitta bra gemensamma lösningar för den svenska arbetsmarknaden, säger Stephen Schad.

Han menar att det i huvudsak fungerar utmärkt att vara egen-anställd och kunna få a-kassa, men att några enskilda personer har fått problem när de har sökt ersättning från a-kassan.

– Det har berott på att a-kassan inte har gjort en samlad bedömning av samtliga kända omständigheter. När vi har påtalat det har det i vissa fall löst sig, men i andra fall har de inte lyssnat på oss, säger Stephen Schad.

På Akademikernas a-kassa gör de en individuell prövning för varje fall och tittar på hur situationen ser ut för varje person.

– Vår uppgift är att sortera om den uppgift du utför är mest att likna vid en anställning eller om du driver eget företag. Det är viktigt att göra den gränsdragningen eftersom man inte får bedriva egen verksamhet och få ersättning från a-kassan, säger Suzanne Klaiber.

Suzanne klaibers råd till den som funderar på att ansluta sig till ett egenanställningsföretag är att kolla med företaget vad det är för typ av avtal och höra med a-kassan om det kan anses vara en anställning eller inte.

– Om du tidigare har haft ett eget företag men fortsätter att arbeta mot samma kunder är risken stor att vi bedömer det
som ett fortsatt eget företagande. Om du däremot söker arbete och blir erbjuden en sån här lösning kan vi betrakta det som en anställning.

Vår uppgift är att sortera om den uppgift du utför är mest att likna vid en anställning eller om du driver eget företag.

Egenanställningsföretag › Vänder sig till den som inte vill starta ett eget företag men har uppdragsgivare som kräver F-skattsedel.
› Företaget visstidsanställer under uppdraget och fakturerar beställaren.
› Företaget gör avdrag för skatter, avgifter och provision, resten betalas ut som lön.
› Cirka 20 000 personer anslutna 2016. Antalet ökar.