Dela lika lönar sig – så fördelar ni föräldraledigheten bäst

Det är lätt att tro att den som tjänar mest förlorar på att vara hemma med barn rent ekonomiskt. Men det är fel. Sacos räknesnurra visar att de som delar på föräldradagarna är de stora vinnarna. De separerar mindre ofta, får bättre pension och motverkar fördomar på arbetet.

När babylyckan är som störst är det få som ställer sig frågan om de skulle ha råd att skilja sig. Men fler borde tänka lite mer på såväl pensionen som situationen efter en eventuell skilsmässa, innan de fattar beslut om vem som är hemma hur många dagar med barnet. I Saco:s räknesnurra får ni hjälp att räkna ut det ekonomiska.

Idag tar kvinnor ut tre fjärdedelar av alla föräldradagar. Männens andel ökar men alldeles för sakta. Ett vanligt argument till varför kvinnan, i ett heterosexuellt förhållande, ska ta ut merparten av dagarna är ekonomin. Det heter att familjen inte kommer klara sina ekonomiska åtaganden om de tvingas avstå från mannens lön under en längre tidsperiod.

Rapport visar att det inte stämmer

Men en rapport från Saco visar att det inte stämmer, i alla fall inte i de fall där både mannen och kvinnan är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal (som finns på ungefär 90 procent av de svenska arbetsplatserna) och som medger att de har rätt till minst 6 månaders föräldralön. I de fallen är det till och med lönsamt för en familj – där den ena parten tjänar 25 000 kr och den andra 50 000 kr – om de delar helt lika det första året. Det ger nästan 7 000 kr mer i den gemensamma plånboken än om den med lägst lön är hemma tio månader och den andra två månader.

Varje blivande förälder borde ta fram sitt anställningsavtal och leta rätt på stycket om föräldralön när de sätter sig vid köksbordet för att planera föräldraledigheten.

Det är viktigt att information som ifrågasätter våra reflexmässiga uppfattningar kommer fram. Särskilt när det handlar om antaganden som påverkar hela vår framtida ekonomi. Och beslutet kring vem som ska vara hemma med barnet perioden innan barnet börjar på förskolan får mycket större påverkan på ekonomin än bara där och då. Det påverkar både pensionen och ofta kvinnans möjlighet till att ekonomiskt klara sig själv efter en skilsmässa. Det är svårt att stå emot invanda fördomar som upprepas gång på gång – även om de inte är sanna.

Varje blivande förälder borde därför ta fram sitt anställningsavtal och leta rätt på stycket om föräldralön när de ska planera föräldraledigheten. Använd Saco:s räknesnurra och se vilka konsekvenser valen faktiskt får både på kort och lång sikt. Förhoppningsvis leder det till nya insikter som i förlängningen ger en mer jämställd arbetsmarknad.

Hälften av äktenskapen slutar med skilsmässa 

Cirka hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa, och pension är något vi förhoppningsvis alla kommer få en dag. Kvinnors lägre deltagande på arbetsmarknaden straffar sig både för den enskilda kvinnan och för den som av olika skäl inte skaffar barn. Statistiken visar att en mamma som gör valet att stanna hemma längre med barnen får sämre löneutveckling och minskade karriärmöjligheter. Men det begränsar även kvinnor som varken vill eller planerar att skaffa barn. De antas också vara borta från arbetsmarknaden i långa perioder ”för det är ju så kvinnor gör”, och så cementeras fördomarna.

Att räkna rätt i barnfamiljen är alltså en dubbelt feministisk handling. För det första skapar det bättre förutsättningar för den nyblivna mamman till en bättre löneutveckling och till en ökad ekonomisk frihet – om förhållandet slutar med separation eller om hon vid pensioneringen tvingas leva enbart på sin egen pension. För det andra förenklar enskilda familjers beslut om ett mer jämställt föräldraskap karriären för kvinnor som inte skaffar barn.

Som grädde på moset visar forskning dessutom att de män som väljer att stanna hemma längre får bättre kontakt med barnen senare i livet.