Skolverket ser över hur skolbiblioteken och skolbibliotekarier ska stärka elevers lärande – här är DIK:s synpunkter

På uppdrag av regeringen arbetar Skolverket med att se över hur skobiblioteken och skolbibliotekariernas kompetens på bästa sätt kan användas för att stärka kvaliteten på elevernas utbildning. DIK har träffat Skolverket för att diskutera frågan.

Nyligen träffades DIK och Skolverket för att diskutera hur skolbibliotekets funktion samt skolbibliotekariers kompetens ska användas på bästa sätt för att stärka kvaliteten på elevernas utbildning. DIK påpekade bland annat att det akuta problemet med att bemanna skolbiblioteken med kompetent personal beror på att det inte finns bibliotekarier att anställa, och att antalet utbildningsplatser på de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna måste utökas. Alla DIK:s synpunkter har även skickats skriftligen till Skolverket.

Läs DIK:s skrivelse till Skolverket här.