Student och koll på digitalisering? Gå med i vår expertgrupp!

Får studenter den digitala kompetens de behöver? Det ska expertgruppen DIK Student titta närmare på.

Frågan om digitala kompetenser inom högre utbildning lyser med sin frånvaro i debatten, men är central för DIK:s studentmedlemmar. Därför kommer expertgruppen DIK Student belysa frågan om digital kompetens i utbildningarna inom kommunikation och humaniora.

Uppdraget innebär att titta närmare på om DIK:s studentmedlemmar får den digitala kompetens de behöver under sin utbildning och sedan avlämna en rapport till förbundsstyrelsen i frågan.

DIK ser ett behov av att skapa en tydligare bild av våra studentmedlemmars behov – i studentvardagen och på väg ut i arbetslivet. Både för att möta de behov och önskemål som finns, men även för att kunna rekrytera fler studentmedlemmar. 

Expertgruppen DIK Student ska därför stötta DIK:s kansli i arbetet med att göra en omvärldsanalys kring vilka frågor som är viktiga för studentmedlemmarna. Utöver arbetet med sakfrågan ska expertgruppen utse en representant till DIK:s förbundsstyrelse, samt representera DIK i Saco studentråd.

Arbetets förutsättningar

Arbetet löper under hösten 2017 och våren 2018 och kommer innebära tre fysiska arbetsmöten samt deltagande på Saco Studentråds aktiviteter. Engagemanget i arbetsgruppen är ideellt och deltagarna förväntas utföra arbete mellan träffarna. En resurs för arbetsgruppen är kontaktpersonen från DIK:s kansli, som kommer hjälpa till med planering och praktiskt arbete.

Ansökan

Ansökan skickas till Lisa Gemmel, lisa.gemmel@dik.se, senast den 1 oktober. Den ska innehålla CV och ett brev som motiverar varför du vill delta i expertgruppen.

Frågor? Skicka dem till Lisa Gemmel på lisa.gemmel@dik.se eller ring henne på 08-480 040 13.