Tobias Franzén: "Branschen har inte tagit tillräckligt stort ansvar"

Den 29:e november är det dags för DIK Sessions igen. Denna gång med ett ämne som ligger DIK lite extra varmt om hjärtat – nämligen hur man skapar en jämställd, jämlik och värdedriven organisation. Föreläsaren Tobias Franzén, grundare och vd för Guldvågsvinnande byrån The Amazing Society, utlovar både inspiration och konkreta verktyg till den som kommer till DIK Sessions.

Vill du komma på DIK Sessions med Tobias Franzén? Anmäl dig här.

När kommunikationsbranschens jämställdhetspris Guldvågen tillkännagav 2018 års vinnare var det bland annat med motiveringen: "När en miljon avsätts i budget för jämställdhetsarbetet och 100 procent av medarbetarna helt och hållet instämmer i att byrån arbetar aktivt med jämställdhet, då är en definitivt en värdig vinnare av Guldvågen." Inför DIK Sessions ville vi veta mer om vilket arbete som ligger bakom denna enstämmiga uppfattning från medarbetarna och vad en jämställdhetsmiljon kan göra för skillnad i vardagen.

Först och främst, grattis till utmärkelsen! Hur kommer det sig att just er byrå är så bra på jämställdhetsarbete?

– Tack! Intentionen att jobba värderingsdrivet har funnits med sedan starten men vi har lagt in en högre växel de senaste 3-4 åren då vi också började ta in extern hjälp för att lära oss mer kring jämställdhet och hur vi kan bli en inkluderande arbetsplats. Drömmen om att driva en framgångsrik byrå infriades redan efter några år för mig personligen då företaget gick med vinst och växte. Men då kände jag också att jag behövde något mer. Ett högre mål än att "bara" gå med vinst. Jag ville nå utanför företaget och skapa förändring i hela kommunikationsbranschen och med det också bidra till ett bättre samhälle.

The Amazing Society kallar sig för en Social First-byrå och som en del i programförklaringen på deras webb står det att deras vision är att leda förändringen av branschen så att de budskap de skapar inte skadar utan istället lyfter mottagaren. Samtidigt som de gör fantastiska resultat för sina kunder.

– Tyvärr har branschen inte tagit ett tillräckligt starkt ansvar kring de produkter och tjänster som marknadsförs. Där vill vi bidra till förändring.  Jag vill att vi som byrå ska kunna fungera som ett gott exempel på hur man blir framgångsrik genom att förena entreprenörskap med samhällsförändring.

När man lär sig mer om ett ämne förstår man också hur mycket kunskap man saknar. 

På frågan om hur de jobbar konkret i vardagen med jämställdhet så blir det uppenbart att samtal (och ibland obekväma sådana) är en avgörande del i att skapa medvetenhet hos medarbetarna, och att det krävs ett batteri av konkreta åtgärder för att samtalen kring jämställdhet och inkludering ständigt ska hållas levande.

Några exempel på sådana åtgärder, som också möjliggjorts med hjälp av den tidigare nämnda jämställdhetsmiljonen, är ledarskapsutveckling, utbildning för samtliga medarbetare med två till tre månaders mellanrum och införandet av en inkluderingskommitté. Kommittén väljs på årsbasis och har en egen budget på 25 000 kronor, men kan också föreslå projekt som kräver en större budget.

– Vår inkluderingskommitté gör ett häftigt arbete. De har kommit med spännande initiativ som exempelvis ett projekt som granskar våra egna produktioner ur ett inkluderingsperspektiv. Det är lätt att bli hemmablind i vardagen och projektets syfte är därför att se till att våra bilder och budskap inte är exkluderande och stereotypa.

Byrån viger också regelbundet halvdagar till att ta in externa experter som ger nya perspektiv och öppnar upp för samtal för just de där viktiga samtalen. Kombinationen av att både ta in extern hjälp och att låta medarbetarna driva inkluderingsarbetet framåt inifrån verkar vara en vinnande kombo.

– Båda är viktiga. När man lär sig mer om ett ämne förstår man också hur mycket kunskap man saknar. Därför är det värdefullt när någon som faktiskt har expertkunskap kommer in och hjälper oss att vidga perspektiven. Samtidigt som vårt interna och vardagliga arbete aktivt bidrar till att uppfylla en del i vårt varumärkeslöfte, nämligen att våra medarbetare ska en förhöjd medvetenhet kring dessa frågor.

Varför ska man komma på DIK Sessions den 29:e november?

– Min målsättning är att samtalet kommer bidra till en förändring genom att inspirera människor till att orka prata om de här frågorna om och om igen. Och att ge handfasta råd som gör det enkelt för alla att gå hem och använda sin makt för att förändra både branschen och samhället.


Läs mer om mångfald i reklam med forskaren Nina Åkestam här.

Lyssna på Dialog om jämställd kommunikation med Christina Knight här.