Utbildningsfrågor i fokus på Sacos kongress

Saco har kongress vart fjärde år, och 23–24 november i år var det dags igen.

Kongressen omvalde Göran Arrius till ordförande och tillsatte en till stora delar ny styrelse.

DIK var på plats och drev frågor där DIK lagt förändringsförslag, det rörde utbildningspolitik och Sacos vision, uppdrag och roll. Den fråga som debatterades mest, både under påverkanstorgen och i plenum, var synen på kvalitet kontra kvantitet i högre utbildning. I den proposition som Sacos styrelse lade fram till kongressen fanns en hård skrivning som fastslog att kvalitet alltid ska prioriteras framför kvantitet. Detta hade DIK inför kongressen ifrågasatt då DIK menar att det inte går att ställa dessa begrepp helt emot varandra. Att kvaliteten i den högre utbildningen höjs, och håller en hög nivå inom samtliga utbildningar är oerhört viktigt, både för att individen som går utbildningen får valuta för investerad tid och pengar, men även för samhället som lägger stora resurser på utbildningssystemet. Men, att säga att kvalitet alltid måste gå före kvantitet är att blunda för samhället som högskolan är en del av.

I den strukturomvandling som pågår är det jobben med höga kvalifikationskrav som växer i antal. De jobb där det räcker med gymnasieutbildning blir färre och de som kräver eftergymnasial utbildning blir fler. Ska vi då inte göra allt vad vi kan för att se till att så många som möjligt får möjlighet att konkurrera om de jobb som finns? Och tror vi att det är genom att erbjuda lågkvalificerade tjänster som Sverige kan konkurrera internationellt? Det tror inte DIK, som därför motionerade och drev på för en mer balanserad syn på kvalitet och kvantitet i högre utbildning. Vilket också kongressen ställde sig bakom.

Saco har även förtydligat sitt ställningstagande när det gäller föräldraförsäkringen och har nu ett tydligt kongressbeslut som säger att Saco förespråkar en tredelad föräldraförsäkring, i tre lika delar. En tredjedel vikt för vardera vårdnadshavare och en del som kan disponeras fritt, till exempel genom att överlåta dagar till en släkting eller vän.

DIK:s förbundsjurist, Sara Luthander, omvaldes till Sacos stadgekommitté, vilken har till ansvar att rådge Sacos styrelse i frågor rörande stadgan. Det kan handla om hur stadgan ska tolkas eller vilka konsekvenser ett förändringsförslag kan få.