Viktiga datum att ha koll på inför kongressen

Tiden inför kongressen innehåller många viktiga hållpunkter som det kan vara bra att veta om.

22 januari
Börja nominera till ombud.

15 februari
Valberedningen vill ha tips på ledamöter till ny förbundsstyrelse.

21 mars
Nomineringstopp för ombud till kongressen.

11 april
Digital röstning av vilka nominerade kandidater som ska bli ombud.

14 maj
Röstningsförfarande av ombud avslutas.

15 maj
Sista dagen att lämna in tips till valberedningen.

15 juni
Sista dag att lämna motioner till kongressen.

23 augusti
Kallelse till kongressen skickas ut.

23 oktober
Handlingar för kongressen publiceras och skickas till alla som ska delta.

23-24 november
Kongress