Vill du vara med i DIK:s expertgrupp för studenter?

Som medlem i studentgruppen, finns det möjlighet för dig som student att vara med och påverka vilka frågor DIK ska driva. Tillsammans med andra studentmedlemmar skapar ni engagemang, får bra meriter och knyter kontakter inför framtiden.

Vad innebär det att sitta i studentgrupppen?

Under 2018-2019 drev studentgruppen frågor som rörde humanioras villkor och betydelse i framtidens arbetsmarknad. De genomförde bland annat ett panelsamtal på Stockholms Universitet och skrev en debattartikel på ämnet. Gruppen utser också representanter som deltar på möten med DIK:s förbundsstyrelse och är en del av Saco studentråd, där det finns möjlighet att vara med och påverka förbundens framtid. Årets grupp kommer framför allt jobba med mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Om uppdraget

Gruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studenter inom DIK:s utbildnings- och yrkesområden - på så sätt kan DIK bättre möta studentmedlemmarnas behov och önskemål. Arbetet kommer pågå under hösten 2019 och våren 2020 och under den perioden hålls ungefär tre arbetsmöten i Stockholm. Engagemanget i expertgruppen är ideellt och deltagarna förväntas utföra visst arbete mellan träffarna. Läs mer om uppdraget här!

Ansökan
Vill du delta? Skicka din ansökan till johanna.alm.dahlin@dik.se senast den 22 september. Ansökan ska innehålla ett kort CV och några rader som motiverar varför du vill vara med i expertgruppen. Om du har tankar och idéer om hur studentgruppen kan jobba med fokusfrågorna om mångfald och jämställdhet får du gärna skriva något om det.

För att delta i gruppen måste du vara medlem i DIK. Det kostar 100 kr för hela studietiden, läs mer här.

Har du frågor? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via johanna.alm.dahlin@dik.se eller 08-480 040 13.