Vill du vara med i DIK:s nya expertgrupp om arbetstidsförkortning?

En ny expertgrupp ska undersöka behovet av och möjligheten till arbetstidsförkortning i DIK:s olika yrken och branscher. Gruppens arbete pågår hösten 2019 och våren 2020. Vill du vara med? Sök senast 31 augusti!

På uppdrag av kongressen 2018 ska DIK utreda frågan om arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper. Den nya expertgruppens uppdrag är att vara rådgivare till utredningen som genomförs av DIK:s kansli och läggs fram till kongressen 2021.

Expertgruppen ska belysa situationen och undersöka behovet av och möjligheten till arbetstidsförkortning i DIK:s olika yrken och branscher. Gruppen ska i arbetet ta hänsyn till dagens föränderliga arbetsmarknad där digitalisering och globalisering gör att arbetstid, arbetssätt och arbetsmiljö förändras i snabb takt.

DIK ser gärna att en bredd av utbildningar, yrken och anställningsformer finns representerade i gruppen. Du måste vara medlem i DIK.

Är du intresserad? Läs mer om uppdraget och hur du ansöker här.