DIK:s medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till alla personer på DIK:s kansli och i förbundsstyrelsen. Välkommen att höra av dig.

Telefon till växeln: 08-480 040 00

Förbundsstyrelse

Anna Troberg
Ordförande
Telefon: 08-480 040 04
E-post: anna.troberg@dik.se

Sara Roberts
Vice ordförande
E-post: sara.roberts@dik.se

Lena Eklund
Styrelseledamot
E-post: lena.eklund@dik.se

Nils Harnesk
Styrelseledamot
E-post: nils.harnesk@dik.se

Lars Lundqvist
Styrelseledamot
E-post: lars.lundqvist@dik.se

Maria Niemi
Styrelseledamot
E-post: maria.niemi@dik.se

Magnus Reuterdahl
Styrelseledamot
E-post: magnus.reuterdahl@dik.se

Jennifer Sköld
Styrelseledamot
E-post: jennifer.skold@dik.se

Lena Sundberg
Styrelseledamot
E-post: lena.sundberg@dik.se

Pia-Marie Wehrling
Styrelseledamot
E-post: pia-marie.wehrling@dik.se

Susanna Wennerfeldt
Styrelseledamot
E-post: susanna.wennerfeldt@dik.se

DIK:s kansli

Ledningsgrupp

Helen Hellströmer
VD
Telefon: 08-480 040 50
E-post: helen.hellstromer@dik.se

Magnus Berg
Förhandlingschef
Telefon: 08-480 040 15
E-post: magnus.berg@dik.se

Lotta Hallgren
Ekonomichef
Telefon: 08-480 040 88

E-post: lotta.hallgren@dik.se

Johanna Alm Dahlin
tf Samhällspolitisk chef
Telefon: 08-480 040 13
E-post: johanna.alm.dahlin@dik.se

Joakim Örnstig
Marknads- och kommunikationschef
Telefon: 08-480 040 20
E-post: joakim.ornstig@dik.se

Stab

Lotta Hallgren
Ekonomichef
Telefon: 08-480 040 88
E-post: lotta.hallgren@dik.se

Elisabeth Karlsson Westberg
Karriärcoach, chefsassistent
Telefon: 08-480 040 70

E-post: elisabeth.karlsson.westberg@dik.se

Ulf Stark
IT-samordnare
Telefon: 08-480 040 02

E-post: ulf.stark@dik.se

Ulrika Månsson
Chefsassistent
Telefon: 08-480 040 19
E-post: ulrika.mansson@dik.se

Förhandling

Magnus Berg
Förhandlingschef
Telefon: 08-480 040 15
E-post: magnus.berg@dik.se

Britt-Marie Berggren
Handläggare, lokalfacklig service
Telefon: 08-480 040 08

E-post: britt-marie.berggren@dik.se

Camilla Grön
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 32
E-post: camilla.gron@dik.se

Johanna Hektor
Biträdande förhandlingschef
Telefon: 08-480 040 18
E-post: johanna.hektor@dik.se

Per Johansson
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 21
E-post: per.johansson@dik.se

Hans Kyrö
Ombudsman, föreningsutvecklare
Telefon: 08-480 040 35

E-post: hans.kyro@dik.se

Sara Luthander
Förbundsjurist
Telefon: 08-480 040 27

E-post: sara.luthander@dik.se

Lionel Rieloff
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 17
E-post: lionel.rieloff@dik.se

Kjell Silver
Ombudsman, föreningsutvecklare
Telefon: 08-480 040 59
E-post: kjell.silver@dik.se

Elisabet Sjöberg Lilja
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 44
E-post: elisabet.sjoberg.lilja@dik.se

Linnea Skagerberg
Ombudsman, jurist
Telefon: 08-480 040 06
E-post: linnea.skagerberg@dik.se

Lars-Erik Svelander
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 67
E-post: lars-erik.svelander@dik.se

Emil Pettersson
Ombudsman
Telefon: 08-480 040 16
E-post: emil.pettersson@dik.se

Kommunikation & marknad

Joakim Örnstig
Marknads- och kommunikationschef
Telefon: 08-480 040 20
E-post: joakim.ornstig@dik.se

Astrid Borg Carracedo
Digital strateg
Telefon: 08-480 040 61 
E-post: astrid.borg.carracedo@dik.se

Carina Fröberg
Medlemsservice / projektledare
Telefon: 08-480 040 07

E-post: carina.froberg@dik.se

Beatrice Hegner
Kampanjprojektledare
Telefon: 08-480 040 90

E-post: beatrice.hegner@dik.se

Caroline Kejnemar
Medlemsservice / projektsamordnare
Telefon: 08-480 040 11

E-post: caroline.kejnemar@dik.se

Maria Klingemo
Karriärcoach, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-480 040 37

E-post: maria.klingemo@dik.se

Lisa-Rut Sandbladh
Copywriter
Telefon: 08-480 040 09

E-post: lisa-rut.sandbladh@dik.se

Amanda Sjöquist
Teamledare medlemsförmåner
Telefon: 08-480 040 14

E-post: amanda.sjoquist@dik.se

Michael Vyöni
Head of content
Telefon: 08-480 040 12 
E-post: michael.vyoni@dik.se

Petter Odevall
Digital content producer
Telefon: 08-480 040 23
E-mail: petter.odevall@dik.se

Samhällspolitik

Johanna Alm Dahlin
tf Samhällspolitisk chef
Telefon: 08-480 040 13
E-post: johanna.alm.dahlin@dik.se

Stina Hamberg
(föräldraledig)
Samhällspolitisk chef
Telefon: 08-480 040 41
E-post: stina.hamberg@dik.se

Mikael Nanfeldt
Utredare
Telefon: 08-480 040 03
E-post: mikael.nanfeldt@dik.se

Märit Rönnols
Projektledare och påverkansstrateg
Telefon: 08-480 040 24
E-post: marit.ronnols@dik.se

Robert Stjernberg
PR- och pressansvarig
Telefon: 08-480 040 10
E-post: robert.stjernberg@dik.se

Bo Westas
Utredare
Telefon: 08-480 040 05
E-post: bo.westas@dik.se