Nr 1: Agneta Krohn Strömshed

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Med en dåres envishet fortsätter jag att arbeta för att ingångslönerna ska höjas!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag tror på det fackliga arbetet eftersom jag tror på rättvisa och likabehandling. Jag har arbetat inom många olika sektorer och vet att endast med hjälp av facket kan rättvisa skipas.