Nr 2: Anna Hällgren

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Egenföretagare

Din hjärtefråga:
Fokus på en öppen, dynamisk och tillåtande arbetsplats. Utvecklas som medarbetare.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Erfarenhet och inblick från olika delar av kultursektor, kommunalt, regionalt, egen företagare.