Nr 2: Anna-Lena Löfberg

Vilken valkrets tillhör du?
Norra

Vilken grupp tillhör du?
Kommunikation