Nr 3: Anna Palm Kåberg

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jämställdhet

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Som lokalfacklig i Eskilstuna är jag aktiv inom DIK och vill gärna få möjlighet att även bidra till förbundets framtid genom att vara kongressombud.