Nr 4: Anne Lindgren

Vilket yrke har du?
Arkivhandläggare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljön. Då arbetet kräver så mycket av oss, är det viktigt att man har en god arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill bidra med mitt kunnande och mitt perspektiv på fackligt arbete i Norrland.