Nr 5: Asta Burvall

Vilket yrke har du?
Etnolog på Skellefteå Museum

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Sveriges museer behöver trygga och bra arbetsplatser för de anställda!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Sverige är avlångt, och det behövs ombud som vet hur det är i norr!