Britt-Inger Rönnqvist

Vilket yrke har du?
Registrator, bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Kultur och Hälsa

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Fackligt intresserad, många års arbetslivserfarenhet inom DIK.