Nr 7: Britt-Marie "Britti" Halvarsson

Vilket yrke har du?
Kulturpedagog i ett kommunalt kulturhus

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
"Att vara liten är stort" En liten förenings betydelse för medinflytande på arbetsplatsen.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har engagerade öron, kreativa ögon och en relativt klok tunga.