Nr 9: Ellinor Mark

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Vi måste jobba aktivt med att förbättra jämställdheten i arbetslivet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag sitter i den lokala styrelsen i Eskilstuna och vill få möjlighet att vidare representera DIK:s medlemmar i de frågor som betyder mycket för dem.