Nr 10: Helén Palm

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Din hjärtefråga:
Lönefrågor, visstidsanställningar

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Ser möjlighet att påverka och vara med och forma/stärka DIK för framtiden.