Nr 14: Kristina Martinsson

Vilket yrke har du?
Bibliotek

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Miljön, men det är så enkelt att ta ut bara en bit och pruttande kor är inte svaret.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Tror DIK inte har någon bibliotekarie/inforamtionsvetare från ett fackbibliotek. Ett yrke som har speciella utmaningar inte minst i att hitta litteratur/information