Nr 15: Lisa Jonsäll

Vilket yrke har du?
Museimedarbetare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jämställdhet är en viktig fråga för mig.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
En kollega var kongressombud på senaste kongressen och ville nominera mig. Jag tycker det låter spännande och lärorikt samt det känns bra att få chansen att medverka till fackets framtida inriktning.