Nr 16: Markus Hultcrantz

Vilket yrke har du?
Skolbibliotekarie.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Min hjärtefråga:
Rätten till fri tillgång till information och kultur med syfte att främja kreativitet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Konst och kultur som ideologisk ledstjärna. Kreativiteten som samhällsbyggande kraft. Jag representerar dig i alla frågor utifrån detta perspektiv. Bredd kontra sakfråga.