Nr 18: Mats Brenner

Vilket yrke har du?
IKT-pedagog

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala samt goda möjligheter till kompetensutveckling.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Pådrivande i arbetsmiljöfrågor samt att personalen har möjlighet att kompetensutveckla sig i en bransch där digitaliseringsgraden är hög.