Nr 20: Monica Linell

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Värderingsfrågan. Hur den påverkar medlemmarnas arbetsmiljö, arbetsvillkoren och livslönen.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Laget är större än jag själv. Jag ser en styrka i i att många har kunskap och tycker att man ska dela med sig av den. Med förenade idéer och krafter tror jag att vi kan åstadkomma en hel del.