Nr 2: Agneta Holmgren

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljöfrågor och närliggande fackliga frågor som anställningsformer och anställningstrygghet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill att DIK ska vara synligt i frågor som berör och stärker oss medlemmar för ett långsiktigt yrkesliv genom att driva frågor om kompetensutveckling och annat som ger ett varaktigt värde.