Nr 3: Andrea Hofmann

Vilket yrke har du?
Utvecklingssekreterare/Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Psykosocial arbetsmiljö och framtidens arbetsliv.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är engagerad och intresserad i hur fackligt arbete kan påverka hur bland annat teknisk utveckling kommer att påverka & förändra profession och arbetstid.