Nr 6: Ann-Cathrine Larsson

Vilken valkrets vill du tillhöra?
Södra

Vilket yrke har du?
Kommunikation